Google Ads

Google Ads: meklēšanas vaicājumu (Search terms) atskaites izmantošana

Google Ads meklēšanas pieprasījumu atskaite ir viens no svarīgākajiem rīkiem, kuru nākas izmantot Search kampaņām.

Šī atskaite sniedz detalizētu informāciju par to, kādi meklēšanas vaicājumi ir piesaistījuši lietotājus un aktivizējuši jūsu reklāmas. Tas ļauj saprast, kuri atslēgvārdi ir efektīvi un kuri nesasniedz kampaņas mērķus. Video lekcijā uzziniet vairāk, kā izmantot šo meklēšanas vaicājumu atskaiti un optimizēt meklēšanas kampaņas.

Jāuzsver, ka ir divu veidu atslēgvārdu atskaites

  1. Search terms: atslēgvārdi, kuri tiek izmantoti meklēšanā. Šajā atskaitē netiks rādīti 100% visi atslēgvārdi, kuri tika meklēti, jo Google privātuma dēļ ierobežo šo atslēgvādu atskaiti. Atskaites atrašanās vieta: Insights and reports –> Search Terms
  2. Search keywords: atslēgvārdi, kurus pievieno un pārvalda Ads speciālists. Šajā atskaitē būs redzama atslēgvārdu darbība pilnā apmērā. Atskaites atrašanās vieta: Audiences, keywords and content –> Keywords

Lai iegūtu precīzāku novērtējumu par “Search terms”, atliek salīdzināt reklāmas impresiju skaitu Keywords un Search terms atskaitēs. Šie rezultāti mēdz būt dažādi, ierasti Search terms atskaite nosedz ~50-70% no meklēšanas vaicājumiem.

Kā izmantot šo atskaiti?

Atslēgvārdu optimizācija: Izmantojot šo atskaiti, jūs varat identificēt un pievienot efektīvus atslēgvārdus jūsu kampaņām, kā arī izslēgt nevajadzīgus vai mazefektīvus atslēgvārdus. Tas palīdz samazināt izmaksas un paaugstināt ROI (atdeves koeficientu no reklāmas izmaksām).

Mērķauditorijas izpratne: Atklājot, kādi vaicājumi piesaista auditoriju, jūs labāk sapratīsiet, kādas ir jūsu potenciālo klientu vajadzības un kā viņi meklē informāciju tiešsaistē.

Reklāmas tekstu uzlabošana: Analizējot, kādi vaicājumi ir bijuši vispopulārākie un veiksmīgākie, jūs varat pielāgot savus reklāmas tekstus, lai tie būtu vēl saistošāki un pārliecinošāki.

Konkurences analīze: Meklēšanas termiņu atskaite var arī palīdzēt identificēt jaunas nozares tendences un konkurentu stratēģijas, kas var būt noderīgas jūsu kampaņu plānošanā.

Atslēgvārdu pievienošana no atskaites saraksta

Sarakstā atzīmētos (vienu vai vairākus) atslēgvārdus var pievienot atslēgvārdu sarakstam vai negatīvo atslēgvārdu sarakstam.

Šī ir viena no atskaitēm, kura ir jāapgūst ikvienam Google Ads speciālistam. Ja vēlaties izvērstākas vai individuālas apmācības, sazinieties ar mums: edgars@picco.media.

Digitālā mārketinga un lietotāju pieredzes eksperts. Saziņai: edgars@picco.media